About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

W pierwszej połowie 2016 roku sprzedaż grupy LEGO wzrosła o 10%

720_Interim_wCaption

W pierwszej połowie 2016 roku obroty grupy LEGO wyniosły 15 692 mln DKK przy jednoczesnym przyspieszeniu globalnych inwestycji produkcyjnych, które mają przygotować firmę na dalszy rozwój.

Sprzedaż wzrosła dzięki innowacjom w popularnych liniach, takich jak LEGO® City i LEGO NINJAGO, a także dzięki  nowej serii tematycznej LEGO NEXO KNIGHTS.  Jeśli chodzi o regiony, wzrost sprzedaży był szczególnie znaczący w Europie i w Azji, gdzie przekroczył dwucyfrową liczbę. W Amerykach sprzedaż utrzymała się na podobnym poziomie, co w ubiegłym roku.


Kluczowe dane finansowe ze sprawozdania okresowego za pierwsze półrocze 2016 r.:

  • Przychody w pierwszym półroczu 2016 roku mierzone w lokalnej walucie (tj. wyłączając wpływ różnic kursowych) wzrosły o 10% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.
  • Przychody w pierwszym półroczu 2016 roku liczone w DKK wzrosły o 11% do poziomu 15 692 mln DKK w porównaniu z 14 142 mln DKK w tym samym okresie ubiegłego roku.
  • Zysk operacyjny (zysk przed zapłatą odsetek i podatków) w pierwszym półroczu 2016 roku wyniósł 4 655 mln DKK w porównaniu z 4 607 mln DKK za pierwsze półrocze 2015 r., co oznacza wzrost o 1% rok do roku.
  • Zysk netto w pierwszym półroczu 2016 roku wyniósł 3 489 mln DKK w porównaniu z 3 553 mln DKK za pierwsze półrocze 2015 r.
  • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 3 947 mln DKK w porównaniu z 4 349 mln DKK w pierwszym półroczu 2015 r.


Komentując wynik finansowy, Jørgen Vig Knudstorp, President i CEO LEGO Group, powiedział:

„Naszą ambicją jest dotarcie z kreatywnymi i dającymi radość z zabawy produktami LEGO do jeszcze większej liczby dzieci na całym świecie. To dla nas ekscytujące, że nasze produkty są wysoko cenione i uwielbiane przez dzieci na całym świecie. Utrzymanie wzrostu na poziomie dwucyfrowym przez ponad 10 lat to dowód na to, że dzieci znajdują nieskończone możliwości zabawy klockami LEGO, a także że jest to rezultat ciężkiej pracy ponad 18 tysięcy pracowników z całego świata”.


Satysfakcjonujący wzrost sprzedaży

W pierwszej połowie 2016 roku sprzedaż Grupy LEGO przekroczyła dwucyfrowy wynik  w Europie i Azji, a w Ameryce nie uległa zmianie.

„Wrażenie robi zwłaszcza utrzymujący się wysoki wzrost w Europie, gdzie znajdują się nasze najbardziej dojrzałe rynki. Bardzo cieszymy się też z wysokiego tempa wzrostu w Azji, gdzie podejmujemy znaczące inwestycje w zdolności produkcyjne. W przypadku USA, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zapewniliśmy  inicjatyw oraz wsparcia koniecznych do utrzymania podobnie wysokiego poziomu wzrostu. W związku z tym tego zacieśniliśmy współpracę z naszymi klientami oraz zintensyfikowaliśmy nasze inicjatywy na amerykańskim rynku, aby przywrócić lepsze tempo wzrostu” – mówi wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy John Goodwin.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku takie linie, jak LEGO City, LEGO Creator, LEGO Technic, LEGO NINJAGO i LEGO Star Wars™ osiągnęły bardzo dobre wyniki na całym świecie. Dodatkowo dobry start zaliczyła też linia LEGO NEXO KNIGHTS, która miała premierę na początku tego roku.

„Klocki LEGO i system budowania LEGO zapewniają nieskończone możliwości kreatywnej, wspaniałej zabawy, a nowa linia LEGO NEXO KNIGHTS udowadnia, że nasze możliwości łączenia fizycznej i cyfrowej zabawy poprzez zestawy klocków do budowania, grę cyfrową i inspirującą historię osiągnęły zupełnie nowy, wyższy poziom” – mówi John Goodwin.


Znaczące inwestycje w potencjał i zdolności produkcyjne budują  przyszłość

W pierwszej połowie 2016 roku grupa LEGO kontynuowała obszerny program globalnych inwestycji. Nowa fabryka w Jiaxing, w Chinach, rozpoczęła już produkcję elementów LEGO. Jej budowa zostanie ukończona w 2017 roku. Rozpoczęła się też znacząca rozbudowa fabryki w Monterrey, w Meksyku, która zwiększy możliwości formowania, przetwarzania oraz magazynowania. Nowy zakład potencjalnie dwukrotnie zwiększy swoje zdolności produkcyjne w przyszłości. Ponadto w pierwszej połowie 2016 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do rozbudowy fabryki Grupy LEGO w Nyíregyháza, na Węgrzech, dzięki czemu zakład  będzie mógł podwoić swoje możliwości produkcyjne.

Intensywny rozwój firmy jest także widoczny w liczbie zatrudnionych pracowników. Aby wspierać ciągły rozwój i globalizację firmy, Grupa LEGO w pierwszej połowie 2016 roku zwiększyła zatrudnienie o 3 500 osób. Oznacza to 24%-owy wzrost w porównaniu z pierwszą połową 2015 roku. W wyniku tego aktualnie Grupa LEGO zatrudnia globalnie 18 500 osób.

„Znaczący wzrost zatrudnienia nie tylko zwiększa potencjał, ale też zdolności firmy, co w przyszłości pozwoli odpowiednio reagować na przyszłe potrzeby konsumentów oraz rynkowe trendy.
Inwestycje w pracowników i infrastrukturę będą miały wyraźny wpływ na krótkoterminowy wzrost zysków. Stanowią one część naszego długoterminowego planu utrzymania wzrostu oraz dostarczania w przyszłości ekscytujących i kreatywnych zabawek o wysokiej jakości do coraz większej liczby dzieci w kolejnych częściach świata” – mówi John Goodwin.


Ambicje ciągłego rozwoju społecznej odpowiedzialności

Ambicją Grupy LEGO jest wywieranie pozytywnego wpływu na naszą planetę. Wśród wielu odpowiedzialnych inicjatyw jest ambicja zrównoważenia globalnego zużycia energii przez Grupę LEGO i zdolności  wytwarzania energii odnawialnej. Jest to jeden z wielu środków, by osiągnąć większą wydajność energetyczną naszej firmy.

„Biorąc pod uwagę wydajność energetyczną, ustaliliśmy sobie cel 10%-ego wzrostu wydajności na przestrzeni lat 2013-2016 poprzez nasze zaangażowanie w program „Climate Savers” fundacji WWF. Bardzo cieszymy się, że udało się nam przekroczyć ten cel. W sumie zwiększyliśmy wydajność energetyczną o 16%” – mówi John Goodwin.

Znaczącym krokiem w zrealizowaniu ambicji Grupy LEGO, by do 2020 roku całkowicie zrównoważyć zużycie energii energią odnawialną, jest ogłoszona w kwietniu 2016 roku inwestycja w przybrzeżną farmę wiatrową Burbo Bank Extension, usytuowaną przy wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Inwestycja ta jest prowadzona wspólnie przez spółkę matkę Grupy LEGO, KIRKBI A/S, oraz DONG Energy i PKA. Farma będzie w stanie przy zerowej emisji CO2 wytworzyć tyle mocy, ile rocznie zużywa 230 tysięcy gospodarstw domowych. Farma zostanie oddana do użytku w pierwszej połowie 2017 roku.

W  pierwszej połowie 2016 roku Grupa LEGO kontynuowała prace nad Ośrodkiem LEGO ds. Materiałów Przyjaznych Środowisku, który został zapowiedziany w 2015 roku. Ośrodek ma pomóc osiągnąć cel Grupy LEGO, którym jest zapewnienie, by do 2030 roku wszystkie materiały wykorzystywane do produkcji produktów LEGO, w tym opakowania, pochodziły z materiałów przyjaznych środowisku. Aktualnie w ten projekt zaangażowanych jest około 70 ze 100 pracowników, którzy docelowo będą pracować nad tym ekscytującym wyzwaniem. Budynek, w którym będzie mieścił się ośrodek, jest aktualnie projektowany.

„Inwestowanie w ambitne projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu stanowi integralną część Grupy LEGO. Chcemy ciągle usprawniać to, jak prowadzimy naszą działalność w odniesieniu do wpływu, jaki wywieramy na środowisko.
W ramach tego procesu skupiamy się na różnorodnych staraniach, a kluczowymi z nich jest wydajność energetyczna i inwestycje w energię odnawialną. Ważne są także poszukiwania materiałów przyjaznych środowisku, które będziemy kontynuować w nadchodzących latach” – mówi John Goodwin.