About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

Dzięki zwiększeniu sprzedaży w 2015 roku o 19%, produktami LEGO® miało okazję bawić się więcej dzieci niż kiedykolwiek

720_LEGO DUPLO_boy and girl

Grupa LEGO kontynuowała swą globalną ekspansję, docierając w 2015 roku do dzieci ze wszystkich zakątków świata. Było to możliwe dzięki doskonałym wynikom innowacji produktowych, takich jak LEGO® DIMENSIONS™, LEGO Star Wars™, LEGO NINJAGO™ i LEGO Elves, a także utrzymaniu wysokiego zainteresowania głównymi seriami tematycznymi LEGO, takimi jak LEGO City.

„2015 był doskonałym rokiem dla naszej firmy, która pragnie inspirować dzieci i pomagać im się rozwijać poprzez zabawę.  Szacujemy, że na przestrzeni roku ok. 100 mln dzieci miało okazję poznać markę LEGO® — czy to poprzez zabawę znakomitymi produktami LEGO, w szkole dzięki materiałom LEGO® Education czy też uczestnicząc w działaniach lokalnej społeczności albo otrzymując produkty od LEGO Foundation, oddziału LEGO działającego na całym świecie”.  — powiedział Jørgen Vig Knudstorp, President i Chief Executive Officer w Grupie LEGO.


Najważniejsze wyniki w roku 2015

• Przychody, wyłączając wpływ różnic kursowych, wzrosły o 19% w walucie miejscowej w stosunku rok do roku.
• Przychody w  DKK wzrosły o 25% do poziomu 35,8 mld DKK, w porównaniu z 28,6 mld DKK w roku 2014.
• Roczny  zysk operacyjny wzrósł do 12,2 mld DKK w porównaniu z 9,7 mld DKK w roku 2014, co stanowi wzrost na poziomie 26%.
• Zysk netto wyniósł 9,2 mld DKK w porównaniu z 7 mld DKK w roku 2014, co oznacza wzrost na poziomie 31%.
• Odsetek wypadków  na milion godzin pracy zmalał do 1,4 w porównaniu do 1,7 w roku 2014.
• Ponad 90% odpadów z zakładów produkcyjnych zostało poddanych recyklingowi.
• Liczba pracowników Grupy LEGO zwiększyła się z 14 762 w roku 2014 do 17 294 w  roku 2015.


John Goodwin, Executive Vice President i Chief Financial Officer w Grupie LEGO skomentował wyniki finansowe:

„Przez ostatnie dziesięć lat z rzędu znacznie zwiększaliśmy sprzedaż. Niezmiernie cieszymy się więc, że i tym razem udało nam się uzyskać dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Jestem dumny, że udało nam się to osiągnąć na drodze innowacji oraz globalnej ekspansji, niezmienne skupiając się na jakości i bezpieczeństwie produktów. Co istotne, dążymy do równoważenia  naszego rozwoju krótkoterminowego z możliwościami rozwoju długoterminowego, a nasze inwestycje w produkcję i wydajność organizacji były kontynuowane również w 2015 roku i nadal będą prowadzone”.


Cały raport roczny za rok 2015 jest dostępny tutaj.
Raport o odpowiedzialności za rok 2015 jest dostępny tutaj.
Pobierz zestawienie tutaj.
Zapoznaj się z najważniejszymi osiągnięciami w  2015 roku tutaj.


W 2015 roku dzieci nadal przejawiały duże zainteresowanie głównymi produktami tematycznymi LEGO, niezwykle angażujące  okazały się również innowacje produktowe. Wśród linii produktów na szczycie rankingów sprzedaży w roku 2015 znalazły się LEGO City, LEGO Star Wars™, LEGO NINJAGO™, LEGO Friends i LEGO® DUPLO®. Pomyślną premierę odnotowała seria fantasy LEGO Elves, a także LEGO DIMENSIONS™, czyli nowa formuła zabawy łącząca budowanie fizycznymi klockami LEGO z interaktywną grą na konsoli. Podobnie jak inne gry wideo firmy LEGO, LEGO DIMENSIONS™ zostało opracowane przez TT Games oraz wydane przez Warner Bros. Interactive Entertainment.

„Jesteśmy zachwyceni, że w 2015 roku dzieci z całego świata uwielbiały zabawę produktami LEGO. Nieustannie uczymy się, jak na różne i ciekawe sposoby zainteresować chłopców i dziewczynki z całego świata, tak aby każdego roku nasze innowacje umożliwiały im nowe działania i odpowiednie doświadczenia oraz pozwalały rozwinąć niezbędne w XXI wieku umiejętności. Odnosząc sukces, cieszymy się nie tylko z pozytywnych wyników  biznesowych, lecz także, a nawet bardziej z tego, iż umożliwiamy  milionom dzieci naukę poprzez zabawę. Zabawę, która je inspiruje i pozwala się lepiej rozwijać. Jest to naszą ambicją oraz najbardziej pozytywnym wpływem, jaki wywieramy”. — powiedziała Julia Goldin, Executive Vice President i Chief Marketing Officer w Grupie LEGO. Następnie dodała:

„Wierzę, że do końca 2016 roku jeszcze więcej dzieci będzie miało okazję do zabawy produktami LEGO. W naszej ofercie posiadamy nowe produkty dla chłopców i dziewczynek w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach. Od nowych przygód w serii LEGO NEXO KNIGHTS™, która swobodnie łączy zabawę w świecie fizycznym i cyfrowym poprzez  stały rozwój świata LEGO Friends, nową odsłonę serii LEGO NINJAGO™, ekscytujące nowe zestawy  LEGO Star Wars™ i LEGO City, aż po znakomite LEGO DUPLO dla młodszych dzieci oraz wiele innych serii, które oferują kreatywną i radosną zabawę z produktami LEGO”.


Dwucyfrowy wzrost we wszystkich regionach


W roku 2015 Grupa LEGO odnotowała dwucyfrowy wzrost wyników we wszystkich regionach sprzedaży , podczas gdy na rynku zabawek tradycyjnych w większości krajów odnotowano zaledwie jednocyfrowy wzrost.

„Większość rynków LEGO odnotowała wzrost sprzedaży w 2015 roku. Nasz największy rynek sprzedaży  w USA wykazał dwucyfrowy wzrost, podobnie jak inne kluczowe rynki, w tym Wielkiej Brytanii, Francji, Brazylii, Chin i Japonii. W roku 2015 nadal koncentrowaliśmy wysiłki na budowaniu naszej obecności w Azji. Dzięki cennemu partnerstwu z klientami z całego świata marka LEGO była bardziej obecna w kanałach sprzedaży detalicznej online i offline, co pozwoliło nam dotrzeć do jeszcze większej liczby dzieci z całego świata i zapoznać je z marką LEGO”. — powiedziała Loren I. Shuster, Executive Vice President i Chief Commercial Officer w Grupie LEGO.


Inwestycje na rzecz wywierania pozytywnego wpływu


W 2015 roku Grupa LEGO znacząco kontynuowała inwestycje w celu dotarcia ze swoimi produktami do większej liczby chłopców i dziewczynek, a ponadto prowadziła działania mające na celu wspieranie planów Grupy odnośnie wywierania pozytywnego wpływu na świat i społeczeństwo.

„Jedną z naszych największych zapowiedzi ogłoszonych w 2015 roku było zobowiązanie do zainwestowania 1 mld DKK w wynalezienie bardziej ekologicznej alternatywy dla obecnie używanych do produkcji klocków LEGO materiałów plastikowych opartych na ropie naftowej. Zapowiedź z czerwca 2015 roku była dużym krokiem w kierunku realizacji naszych ambicji na rok 2030 związanych z ekologicznymi materiałami i jest kolejną inicjatywą po intensywnych wysiłkach na rzecz recyklingu odpadów, zwiększenia wydajności energetycznej, redukcji wielkości opakowań, a także  inwestycji w morską farmę wiatrową produkującą energię odnawialną”. — powiedział John Goodwin.

Ośrodek LEGO ds. Materiałów Przyjaznych Środowisku zostanie zbudowany w siedzibie głównej Grupy LEGO w Billund (Dania). Początek budowy jest zaplanowany na rok 2017, a otwarcie na rok 2018. Docelowo centrum będzie się składać z obiektów badawczych obejmujących obszar ok. 4 tys. m2.

„Wynalezienie oraz wdrożenie do produkcji nowych materiałów, które nie obniżą parametrów bezpieczeństwa, jakości i  wytrzymałości obecnych materiałów, to bardzo złożone  zadanie. Jesteśmy w trakcie  budowania ośrodka, a w nadchodzących latach oczekujemy podpisania umów partnerskich, co oznacza, że konkretne działania zobaczymy  już na początku 2017 roku” — powiedział John Goodwin.


Dalsze inwestycje w bardziej globalną i różnorodną organizację


W 2015 roku globalna liczba pracowników w Grupie LEGO znacząco wzrosła.

„W tym roku w Grupie LEGO zatrudniliśmy dodatkowo ok. 2,5 tys. pracowników na całym świecie, dzięki czemu pod koniec 2015 ponad 17 tys. osób  pochodzących z 71 krajów pracowało razem, aby zapewnić dzieciom doskonałą zabawę. To właśnie swoim pracownikom firma zawdzięcza sukces, zarówno osobom pracującym w fabrykach i produkującym miliardy wysokiej jakości klocków LEGO, jak również tym rozwijającym nowe narzędzia IT, które umożliwiają naszej organizacji bardziej wydajną pracę. Każdy pracownik odgrywa ważną rolę i powinien być dumny z osiągniętych przez nas w ubiegłym roku wyników”. — powiedział Bali Padda, Executive Vice President, Chief Operations Officer oraz kierownik działu HR Grupy LEGO.

Grupa LEGO podjęła również istotne działania pod względem różnorodności i integracji kadry pracowniczej na poziomie globalnym. W ciągu ostatnich lat liczba kobiet zatrudnionych lub mianowanych na stanowiska dyrektorskie lub wyższe w Grupie LEGO wzrosła z 23% w 2010 roku do 43% w 2015 roku.

„Równowaga pod względem płci jest tylko jednym z aspektów różnorodności. Wierzymy, że aby nasza organizacja mogła odnosić sukcesy w skali globalnej, konieczny jest naprawdę zróżnicowany skład kadrowy. Nasza stale powiększająca się i zróżnicowana baza pracowników przyczynia się znacznie do  poszerzenia perspektyw, tym samym umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji. W 2015 roku wprowadziliśmy wytyczne, aby zapewnić  wolne od stereotypów związanych z płcią, procesy mianowania na stanowiska i przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych. Wprowadziliśmy również kurs dla pracowników wyższego szczebla w celu lepszej integracji zespołów w ich codziennej pracy, jak również szkolenia, aby  zminimalizować uprzedzenia w ocenie wyników i potencjału pracowników”. — powiedział Bali Padda.

2015 to rok wielu istotnych osiągnięć wspierających starania Grupy LEGO, aby  zbudować  bardziej globalną organizację i dać  dzieciom z całego świata możliwość zabawy produktami LEGO:

13 marca
Grupa LEGO ogłasza  partnerstwo z UNICEF-em. Strony wspólnie zobowiązują się do promowania praw dziecka i zasad biznesowych, czyli dziesięciopunktowej karty z wyszczególnionymi działaniami, jakie podejmować powinna firma w celu poszanowania i wspierania praw dzieci. Podczas trzyletniego partnerstwa Grupa LEGO zobowiązała się do wzmocnienia wysiłków na rzecz zarządzania bezpieczeństwem dzieci w ramach swojej własnej działalności oraz do dzielenia się dobrymi praktykami z innymi firmami z korporacyjnego świata.

16 kwietnia
Grupa LEGO świętuje rozpoczęcie rozbudowy fabryki Kladno w Czechach. Nowy budynek produkcyjny obejmuje 50 tys. m2 oraz zwiększa możliwości produkcyjne fabryki Kladno o 30%.

16 czerwca
Grupa LEGO ogłasza podjęcie decyzji o zainwestowaniu 1 mln DKK oraz powołuje Ośrodek LEGO ds. Materiałów Przyjaznych Środowisku w ramach realizacji ambicji i planów firmy dotyczących wynalezienia i wdrożenia alternatywnych materiałów ekologicznych do 2030 roku.

7 października
3 tys. mieszkańców Billund w Danii świętuje podczas ceremonii zakończenia prac budowy LEGO House. Otwarcie unikalnego Centrum Rozrywki LEGO jest planowane na rok 2017.

8 października
DONG Energy, Grupa LEGO oraz William Demant świętują uruchomienie morskiej farmy wiatrowej Borkum Riffgrund 1, która może stanowić źródło ekologicznej energii dla 320 tys. gospodarstw domowych. Dla Grupy LEGO jest to ważny krok  w kierunku osiągnięcia celu korzystania w 100% z energii odnawialnej do 2020 roku.

20 października
Grupa LEGO ogłasza plany rozbudowy oraz poczynienia znaczących inwestycji w fabrykach w Meksyku, na Węgrzech i w Danii, aby do 2022 roku sprostać rosnącemu popytowi na produkty LEGO. Fabryka w Meksyku zostanie powiększona do 190 tys. metrów kwadratowych oraz zapewni pracę nawet dla 3 tys. nowych osób do roku 2022.

4 grudnia
Grupa LEGO oficjalnie otwiera nowe, znacznie większe główne biuro regionalne w Singapurze. Może ono pomieścić do 400 pracowników oraz umożliwi w przyszłości Grupie LEGO dotarcie do większej liczby dzieci w Azji.


Dalsze informacje

Roar Rude Trangbæk,
Press Officer, Grupa LEGO
Tel.: +45 7950 4348
media@LEGO.com